Solidaris vraagt debat over Europese geneesmiddelenprijzen

Al 35 000 Belgen steunen model voor rechtvaardige prijszetting

Al 35 000 Belgen ondertekenden Solidaris’ petitie voor rechtvaardige geneesmiddelenprijzen. Handtekeningen lopen nog steeds binnen, maar nu al is duidelijk dat er een breed draagvlak is. Wij vragen aan onze politici om het debat over een instrument voor de objectieve prijszetting van geneesmiddelen op de Europese agenda te zetten.

Dit jaar verzamelde Solidaris al zo’n 35.000 handtekeningen met een petitie voor rechtvaardige geneesmiddelenprijzen. Die zijn ongeveer gelijk verdeeld over Franstaligen en Nederlandstaligen. De petitie loopt nog steeds, maar het succes tot op heden bevestigt dat er een breed draagvlak bestaat voor de invoering van een rechtvaardiger prijszetting van geneesmiddelen.

Gebalanceerd prijsmodel

Begin dit jaar presenteerde Solidaris een nieuw berekeningsmodel voor rechtvaardige geneesmiddelenprijzen. Dat kwam tot stand in samenwerking met de Association Internationale de la Mutualité (AIM). Het model laat toe een prijs te berekenen die billijk, evenwichtig en rechtvaardig is voor zowel de sociale zekerheid als voor de farmaceutische bedrijven die de geneesmiddelen op de markt brengen. Eventueel vrijgekomen financiële ruimte kan voor andere medische noden worden ingezet.

Diverse parameters zijn bepalend voor het model: onderzoeks- en ontwikkelingskosten, de productiekosten maar ook algemene kosten en de uitgaven voor de verkoop en medische informatie. Bovendien worden een basiswinst en een innovatiebonus meegenomen in de prijsbepaling.

Succesvolle petitie

Nu duidelijk is dat er een breed draagvlak is voor een objectief en evenwichtig prijsmodel, vraagt Solidaris in een brief aan premier Alexander De Croo, minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke en kamervoorzitster Eliane Tillieux om het debat over geneesmiddelenprijzen tijdens het Belgische EU-voorzitterschap in 2024 op gang te trekken en de principes van het AIM-model in onze nationale wetgeving te integreren. Alleen een Europese aanpak biedt voldoende tegengewicht voor de winsthonger die multinationals geneesmiddelenindustrie soms vertonen.  

“Overwinsten in de geneesmiddelenindustrie zijn voor ons onrechtvaardig”, zegt Paul Callewaert, algemeen secretaris Solidaris. “Het is toch logisch dat een sector uit de gezondheidszorg waarvan de kennis en expertise, de infrastructuur en de gigantische afzetmarkt worden gesubsidieerd door de overheid, iets terugdoet voor de gemeenschap die al die centen investeert? Die investering mag renderen voor de aandeelhouders, maar laat ze ook renderen voor de zieken. Wij willen naast winst voor de aandeelhouders, ruimte voor meer gezondheidswinst. Dat signaal geven al 35 000 Belgen. Het is nu aan de politici om hun verantwoordelijkheid te nemen” 

Extra

Download het volledige persbericht (.pdf)

Brief aan eerste minister Alexander De Croo
Brief aan minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke
Brief aan kamervoorzitster Eliane Tillieux

Perscontact

Katrien De Weirdt | Woordvoerster Solidaris 
Roeland Byl | Stafmedewerker Pers 
T 02 515 05 12 | G 0470 27 58 79 | E pers@solidaris.be