Solidaris vraagt eerlijke discussie over aanpak langdurig zieken

Solidaris staat open voor een eerlijke discussie over de aanpak van langdurig zieken. “Maar dan wel een waarbij de responsabilisering van alle actoren wordt nagestreefd”, reageert Paul Callewaert, algemeen secretaris Solidaris op een uitspraak van VBO-topman in De Tijd. “Wat responsabilisering betreft moet Pieter Timmermans niet naar de ziekenfondsen kijken. Wij worden al geresponsabiliseerd. Blijkbaar wil het VBO zijn eigen njet in de schoenen van de ziekenfondsen schuiven.”

De maatregelen die de regering-De Croo vorig jaar heeft uitgewerkt om het groeiende aantal langdurig zieken te laten dalen, hebben voorlopig nog niet het gewenste effect. Een echte responsabilisering van de werkgevers laat op zich wachten. De Vivaldi-regering wil bovendien graag voor het zomerreces een fiscale hervorming gestemd krijgen.

In die context lanceert minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit) een voorstel om werkgevers te laten betalen voor de twee eerste maanden ziekte van hun werknemers. Nu betalen werkgevers slechts één maand bij bedienden en twee weken bij arbeiders, daarna neemt de sociale zekerheid over.

Vandenbroucke ziet de maatregel als een hefboom in de aanpak van de langdurig zieken, maar wil tegelijk de werkgevers compenseren door met de opbrengst van de maatregel, geschat op 420 miljoen euro, de patronale bijdragen verlagen.

Responsabiliseer iedereen?

Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder bij het VBO, reageert afwijzend. In De Tijd roept VBO-voorzitter op om niet enkel werkgevers te responsabiliseren maar ook de ziekenfondsen. Timmermans zegt: “Als de minister de werkgevers financieel wil responsabiliseren, dan moet hij dat ook doen met de werknemers, de ziekenfondsen en de dokters.”

Concreet vraagt de VB0-topman dat de minister een deel van de dotatie van de mutualiteiten koppelt aan de resultaten die de ziekenfondsen boeken in hun aanpak van langdurig zieken. Timmermans stelt voor dat de minister een deel van de dotatie inhoudt, en pas uitbetaalt als de ziekenfondsen resultaten boeken. “Ik kijk uit naar de reactie van CM en Solidaris”, aldus de VBO-topman.

Ziekenfondsen worden al geresponsabiliseerd

Solidaris staat open voor een eerlijke discussie over de aanpak van langdurig zieken. Responsabilisering van alle actoren is daarbij noodzakelijk. “Van ons komt er geen principieel njet”, reageert Paul Callewaert. “Voor de responsabilisering moet mijnheer Timmermans niet naar de ziekenfondsen kijken. Wij worden al sinds jaren geresponsabiliseerd op onze administratiekosten. Veel meer dan men bij het VBO blijkbaar vermoedt.”

In de huidige berekeningswijze van de dotatie wordt 25 miljoen euro verdeeld in functie van behaalde resultaten. Daarbovenop worden in het kader van het variabele gedeelte administratiekosten ook miljoenen euro’s afhankelijk gemaakt van de resultaten en tot slot krijgt een ziekenfonds slechts 1/12 vergoed voor een aangeslotene die langdurig ziek is. Dat is een pak minder dan voor een gezond lid, terwijl net die zieke leden meer werk met zich brengen.

“Het VBO zou beter in de spiegel kijken in plaats van wie zijn verantwoordelijkheid al neemt met de vinger te wijzen”, zegt Callewaert. “Het voorstel van Vandenbroucke is trouwens niet helemaal nieuw. De regering-Michel kondigde aanvankelijk een vergelijkbare maatregel aan om de werkgevers te responsabiliseren. Alleen verdween dat voorstel snel in de prullenmand.”

“Het voorstel dat nu voorligt voorziet in een compensatie voor de werkgevers via een daling van de patronale bijdragen”, zegt Callewaert. “Wat de ziekenfondsen betreft, is de responsabilsiering al een feit. Wij verwachten mijnheer Timmermans bijgevolg aan tafel. Het regeerakkoord vraagt bij de aanpak van arbeidsongeschiktheid de responsabilisering van alle actoren. Ook van de werkgevers. En daarbij is het uiteraard belangrijk dat de effecten van de voorgestelde maatregel in de breedte en diepte volledig in kaart worden gebracht.”

Download het volledige persbericht

Perscontact

Katrien De Weirdt | Woordvoerster Solidaris

Roeland Byl | stafmedewerker pers

T 02 515 05 12 | G 0470 27 58 79 | E pers@solidaris.be