Solidaris waakt over toegankelijkheid medische beeldvorming

Solidaris is blij met de maatregel om het aanrekenen van supplementen voor MRI’s en CT-scans aan banden te leggen. “De wildgroei van supplementen dreigde voor onze leden de toegankelijkheid van de medische beeldvorming in het gedrang te brengen”, zegt algemeen secretaris Paul Callewaert.

Vanaf 5 december 2023 mogen ziekenhuizen voor MRI’s of CT-scans tijdens de kantooruren geen supplementen meer aanrekenen. Ook in dringende medische gevallen gelden enkel nog de officiële tarieven. Supplementen zijn wel nog mogelijk als de medische beeldvorming ’s nachts, in het weekend en op feestdagen wordt ingepland. Al dient dat te gebeuren op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt, als die met een ondertekend document geïnformeerde toestemming geeft.

Toegankelijkheid verzekeren

Solidaris is blij met deze maatregel omdat hij voor financieel kwetsbare leden medische beeldvorming betaalbaar houdt. “Supplementen van 80 euro bovenop de officiële tarieven waren geen uitzondering meer”, zegt Paul Callewaert, algemeen secretaris Solidaris. “Die wildgroei aan supplementen bracht de toegang tot medische beeldvorming voor onze leden in het gedrang.”

Beweren dat straks patiënten enkel nog ’s nachts en op onmogelijke uren zullen worden opgeroepen voor hun scan, zodat alsnog supplementen kunnen worden aangerekend, is volgens Callewaert stemmingmakerij.

Supplementen hangen trouwens niet enkel af van het tijdstip van de scan. Wat de patiënt zelf wil, bepaalt mee of er supplementen kunnen worden aangerekend. Van belang zijn volgende vragen:

1. Wie doet het voorstel?

De vraag moet van de patiënt zelf komen. Om supplementen te mogen aanrekenen, moet de vraag om buiten de kantooruren een scan in te plannen, van de patiënt zelf komen. Het betekent dat zelfs als een patiënt akkoord gaat met het voorstel van het ziekenhuis en dit voorstel houdt een onderzoek in dat buiten de kantooruren valt, er niet zomaar supplementen aangerekend mogen worden.

2. Wat is de timing van het voorstel?

Dringende onderzoeken blijven ongeacht tijdstip vrij van supplementen. Het voorstel van het ziekenhuis voor niet-dringende onderzoeken moet binnen een termijn vallen die medische kwaliteit garandeert. Bijvoorbeeld een onderzoek over 6 maanden inplannen wanneer de medische realiteit vergt dat het onderzoek binnen de drie maanden zou moeten plaatsvinden, kan dus niet.

Het is belangrijk dat de voorschrijvende arts daarom naast de notie dringendheid, ook systematisch de periode waarin het onderzoek moet plaatsvinden op het voorschrift vermeldt.

Als het ziekenhuis die timing in het voorstel respecteert en de patiënt wil toch sneller geholpen worden, dan kan het ziekenhuis supplementen vragen. Respecteert het ziekenhuis deze timing niet en vraagt de patiënt om binnen de vooropgestelde termijn geholpen te worden dan mag geen supplement aangerekend worden.

3. Wordt het bedrag van het supplement vermeld?

Patiënten moeten vooraf geïnformeerd worden over de mogelijke meerkosten. Concreet betekent dit dat het bedrag van het supplement moet opgegeven worden en niet een percentage.

4. Schriftelijke toestemming?

Tot slot moeten patiënten hun uitdrukkelijke toestemming geven voor het inplannen van de scan buiten de gewone kantooruren. Deze toestemming bevat dan ook best de hierboven aangehaalde elementen.

Nauwgezet controleren

“Deze beschermingsmaatregel mag geen lege doos of dode letter blijven. Solidaris zal zijn leden actief  informeren, maar ook door de nauwgezette controle van de facturen voor MRI’s en scans zal Solidaris de invoering van de nieuwe regels in de gaten houden. We verwachten dat de ziekenhuizen en de artsen de nieuwe regels correct toepassen”, zegt Paul Callewaert. “De bedoeling is niet om supplementen opnieuw de regel te maken, maar wel de uitzondering.”  

We adviseren daarom onze leden:

  • Vraag aan de voorschrijvende arts om de periode waarbinnen het onderzoek moet plaatsvinden op het voorschrift te vermelden
  • Teken alleen een document wanneer u zelf vroeg om de voorgestelde datum aan te passen
  • Teken geen document als je vraagt aan het ziekenhuis om de datum van het voorschrift te respecteren
  • als je een afwijking vraagt op het aangeboden tijdstip, vraag dan hoeveel het je gaat kosten in euro’s
  • Zorg voor alle betalingen voor een betalingsbewijs
  • Bij twijfels of facturatie vraag je ziekenfonds je factuur te controleren

PDF van het volledige persbericht

Perscontact

Katrien De Weirdt | Woordvoerster Solidaris
Roeland Byl | Stafmedewerker Pers

T 02 515 05 12 | G 0470 27 58 79 | E pers@solidaris.be