Solidaris zet al jarenlang alles op alles om verhoogde tegemoetkoming toe te kennen

De verhoogde tegemoetkoming maakt gezondheidszorg betaalbaarder voor personen met een laag inkomen. Toch weten naar schatting enkele honderdduizenden Belgen niet dat ze er recht op hebben. Dankzij een signaal van de fiscus spoort Solidaris reeds jarenlang actief op welke leden in aanmerking zouden komen. Het ziekenfonds nodigt jaarlijks 150 000 leden persoonlijk uit om de verhoogde tegemoetkoming aan te vragen. Toch blijkt slechts 10 procent in te gaan op de uitnodiging. Solidaris pleit daarom voor een snellere toegang tot meer accurate gegevens, onder andere recente inkomensgegevens.

Wat is de verhoogde tegemoetkoming?

De verhoogde tegemoetkoming (VT) beschermt mensen met een laag inkomen of in een kwetsbare groep tegen hoge gezondheidskosten. Wie recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming, betaalt een lager tarief bij de dokter, in de apotheek en in het ziekenhuis. Samen met de maximumfactuur is het één van de belangrijkste maatregelen die onze gezondheidszorg toegankelijk maken, aldus Solidaris.
Wie recht heeft op de VT, heeft sinds 2021 ook recht op het sociaal tarief voor energie. Dat is een tijdelijke maatregel die de federale regering in 2021 nam en die al meermaals werd verlengd. In tijden van explosief stijgende energiefacturen kan de verhoogde tegemoetkoming helpen het verschil te maken.

Administratieve last blijft grote drempel

Om in aanmerking te komen voor de verhoogde tegemoetkoming, moet je bewijzen dat je gezinsinkomen onder een bepaald grensbedrag ligt. Solidaris stelt al langer vast dat de bewijslast zwaar is en de administratie voor veel mensen te complex is. “We merken dat dit proces zwaar en moeilijk is, vooral voor kwetsbare groepen, die hierdoor afhaken en uit de boot dreigen te vallen”, zegt algemeen secretaris Paul Callewaert. “Voor een aanvraag moet het lid nog heel wat gegevens verzamelen en een verklaring op eer ondertekenen en dat is niet voor iedereen zo vanzelfsprekend. Het is bijna een 2de belastingaangifte.”

Solidaris nodigt elk jaar 150 000 leden uit

Het ziekenfonds Solidaris laat dan ook geen kans onbenut om leden te informeren over de verhoogde tegemoetkoming en ze te helpen bij een aanvraag. Callewaert: “We werken hiervoor op 3 niveaus. Ten 1ste proberen we het recht zoveel mogelijk automatisch toe te kennen. Dat gebeurt in 46% van de gevallen.”

“Ten 2de contacteren we onze leden proactief en dat al sinds 2016. We sturen elk jaar een brief naar zo’n 150 000 leden waarvan we denken dat ze mogelijk recht hebben op de VT. We nodigen eenoudergezinnen, langdurig werkloos, invaliden, gepensioneerden en weduwen/weduwnaars uit voor een inkomensonderzoek.”
“En tot slot organiseren we voor wie niet reageert op onze uitnodiging, telefoongesprekken en gerichte huisbezoeken bij de meest kwetsbare mensen”, zegt Callewaert. Het zijn arbeidsintensieve inspanningen maar het zorgt wel dat leden krijgen waar ze recht op hebben.
Dat Solidaris zoveel leden met een verhoogde tegemoetkoming telt, komt dan ook niet uit de lucht vallen. De socialistische mutualiteiten hebben in België zo’n 27 % leden met VT, dubbel zoveel als sommige andere ziekenfondsen.

Aanbevelingen

Solidaris vindt dat er nog meer kan en moet gebeuren. Zo engageert het ziekenfonds zich om nog meer aan huis te gaan en leden op verschillende manieren te bereiken.

Daarnaast zou het veel eenvoudiger zijn mochten de ziekenfondsen sneller toegang krijgen tot de nodige gegevens, zoals informatie over de inkomsten van haar leden. Om een zo correct mogelijk totaalbeeld te krijgen voor de berekening van het recht op VT, hebben de ziekenfondsen toegang nodig tot enkele digitale bronnen die ze nu nog niet kunnen of mogen raadplegen hiervoor. Concreet gaat het om de loongegevens uit de kwartaalaangiften van de werkgevers, de effectieve werkloosheidsuitkeringen en het kadastraal inkomen.

Om die gegevens te kunnen delen bestaat al een degelijke wettelijke basis, benadrukt Callewaert. “Het handvest van de sociaal verzekerde bestaat al sinds 1997 en opent de deur tot deze data. Met die extra gegevens kunnen we sneller de berekening maken, komt de administratieve rompslomp voor onze leden te vervallen en kunnen we VT sneller aan de juiste mensen toekennen. Bovendien zou na evaluatie de verklaring op eer kunnen wegvallen.”

Download het persbericht (.pdf)

Perscontact

Katrien De Weirdt | Woordvoerster Solidaris
G 0470 27 58 79 | E pers@solidaris.be