Ziekenfondsen maken vaccinatie kwetsbare patiënten mee mogelijk

Intermutualistisch persbericht

De Belgische ziekenfondsen hebben vandaag de lijst met rijksregisternummers van kwetsbare patiënten doorgestuurd naar de vaccinatiecodedatabank van Sciensano. Dat was pas mogelijk nadat alle overheden het samenwerkingsakkoord rond de vaccinatie van kwetsbare groepen goedgekeurd hadden. Door de gegevens over te maken, helpen de ziekenfondsen samen met artsen, apothekers en patiëntenverenigingen een volgende fase in de vaccinatiecampagne mee mogelijk te maken.

De vaccinatie van mensen boven 65 jaar is volop aan de gang. Eens iedereen in die leeftijdsgroep de kans heeft gehad om zich te laten vaccineren, zijn de kwetsbare patiënten jonger dan 65 jaar aan de beurt. Zij krijgen voorrang bij de vaccinatie omdat zij net als 65-plussers meer kans hebben om in het ziekenhuis terecht te komen bij besmetting met het coronavirus.

De selectie van de risicopatiënten gebeurde volgens criteria die vastgelegd zijn door de Hoge Gezondheidsraad. Vanuit die criteria konden de ziekenfondsen, op basis van gegevens over terugbetalingen van medische behandelingen of geneesmiddelen waarover ze beschikken, de risicopatiënten mee detecteren.

De lijst die de ziekenfondsen overgemaakt hebben aan Sciensano bevat enkel rijksregisternummers. ‘Wij geven dus alleen door dat meneer Peeters in aanmerking komt voor een vervroegde vaccinatie, zonder mee te delen dat meneer Peeters een behandeling ondergaat voor ernstige astma, wat één van de vastgelegde risicofactoren is. Op geen enkel ogenblik worden medische gegevens vanuit jouw dossier gedeeld’, verzekert Luc Van Gorp, voorzitter van het Nationaal Intermutualistisch College (NIC). ‘Vaccinatie van de risicogroepen en een hoge vaccinatiegraad zijn cruciale voorwaarden om een terugkeer naar het normale leven mogelijk te maken. De ziekenfondsen willen er maximaal toe bijdragen dat de vaccinatiecampagne een succes wordt. Tegelijkertijd kunnen onze leden erop vertrouwen dat wij binnen het uitgetekende wettelijk kader de bescherming van hun gegevens strikt bewaken, zoals ze dat van hun ziekenfonds gewoon zijn.’

Zo mogen de gegevens in de vaccinatiedatabank van Sciensano enkel gebruikt worden in het kader van de vaccinatiecampagne tegen COVID-19. De data zullen ook uiterlijk vijf werkdagen na het einde van coronapandemie vernietigd worden.

De risicopatiënten die niet opgenomen zijn in de lijst van de ziekenfondsen, omdat ze bijvoorbeeld geen specifieke behandeling volgen voor hun ziekte, kunnen toch gedetecteerd worden via hun behandelende arts. Vanaf nu kunnen enkel artsen de gegevens in de vaccinatiecodedatabank aanvullen. Alleen artsen kunnen op elk moment patiënten aan de lijst toevoegen. 

De lijst met risicopatiënten bevat in totaal ongeveer 1,5 miljoen personen. Vanaf 8 april  zal iedereen zelf kunnen nagaan of zijn of haar rijksregisternummer opgenomen is in de vaccinatiecodedatabank van Sciensano. Dat kan via MyHealthViewer. De ziekenfondsen kunnen geen personen meer toevoegen aan de databank. De ziekenfondsen blijven wel algemene informatie over de vaccinatiecampagne aanbieden, onder meer via hun websites.

Intermutualistisch perscontact

Dieter Herregodts
☎️ 0475 86 36 71