Ziekenfondsen nemen verantwoordelijkheid op voor contact tracing

Intermutualistisch persbericht

De ziekenfondsen, in partnerschap met Mutas en een bestaand consortium van callcenters, en bijgestaan door onderaannemer KPMG, brengen alles in stelling om in opdracht van de Vlaamse overheid zo snel mogelijk contact tracing mogelijk te maken. Ze zullen daarvoor in Vlaanderen 1.200 medewerkers op de been brengen. “Dat is een nooit geziene operatie”, zegt Luc Van Gorp, voorzitter van het Vlaams Intermutualistisch College. “Maar in deze uitzonderlijke omstandigheden willen wij als partner in de gezondheidszorg onze maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen.”

CM, de Socialistische Mutualiteiten, de Onafhankelijke Ziekenfondsen, de Neutrale Ziekenfondsen, de Liberale Mutualiteiten en hun partners hebben zopas de overheidsopdracht toegewezen gekregen om vanaf deze week contact tracing op te starten. Nagaan met wie besmette personen contact hadden om zo nieuwe besmettingen te voorkomen, is naast systematisch testen een van de cruciale voorwaarden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en de langzame terugkeer richting normaal leven mogelijk te maken.

Het gaat om een bijzonder complexe operatie, maar net daarom willen de ziekenfondsen er hun schouders onder zetten. Ze hebben een goede kennis van het gezondheids- en welzijnslandschap, ze hebben ervaring in het begeleiden van hun leden in complexe dossiers, ze spelen een belangrijke rol in het bevorderen van de gezondheid van hun leden en hebben een sterke sociale insteek.

Risico’s verkleinen

Het zijn dezelfde vaardigheden die een belangrijke rol zullen spelen in de contact tracing. Medewerkers contacteren besmette personen en brengen in kaart met wie ze recent in aanraking zijn gekomen en hoe groot de kans op besmetting is. De contactpersonen worden geïnformeerd dat ze misschien het virus dragen en krijgen het juiste advies. Op die manier helpen de medewerkers patiënten en hun contacten om de risico’s te verkleinen en zichzelf en hun omgeving te beschermen.

De meeste medewerkers zullen via telefoon werken, maar er zijn ook veldwerkers die ter plaatse gaan in complexe situaties of bij mensen die telefonisch niet of moeilijk bereikbaar zijn. De mutualiteiten en hun partners voeren de taken uit in opdracht van de Vlaamse overheid en maken gebruik van een federaal software-platform, omdat persoonlijke contacten uiteraard niet beperkt blijven tot de grenzen van Vlaanderen.

Vertrouwelijk

De informatie die iemand geeft voor het contactonderzoek is strikt vertrouwelijk en blijft geheim. De privacy is gegarandeerd. Het contactonderzoek wordt op geen enkele manier gebruikt om te controleren of iemand zich aan de maatregelen van de overheid heeft gehouden. Informatie uit het contactonderzoek zal nooit gedeeld worden met politie, justitie of andere controlediensten.

Het is de bedoeling om de contact tracing stapsgewijs op te schalen naar een maximale capaciteit, van 1.200 voltijdse equivalenten voor Vlaanderen. Dat is geen evidente opdracht, want de operatie mag de continuïteit van de huidige dienstverlening niet in het gedrang brengen. Ziekenfondsen hebben vandaag al de handen vol met de aanpak van de coronacrisis en moeten tegelijkertijd de uitbetaling van de ziekte-uitkeringen en de terugbetaling van gezondheidszorg blijven garanderen.

In goede handen

“Wij beseffen maar al te goed dat het een titanenwerk wordt om dit op te zetten”, zegt Luc Van Gorp. “Omdat we dit vanuit de ziekenfondsen niet alleen kunnen, gaan we een partnerschap aan met Mutas en een bestaand consortium van callcenters en worden we verder ondersteund door onze onderaannemer KPMG. We zijn niet over een nacht ijs gegaan, want uiteraard zal contact tracing bij burgers vragen oproepen. Wij zijn er als sector echter van overtuigd dat het de weg is die we moeten bewandelen om een terugkeer naar meer sociale contacten mogelijk te maken. Contact tracing gaat om gevoelige informatie. Wij vinden het belangrijk dat een dergelijke delicate opdracht in handen blijft van organisaties die al generaties lang gekend zijn als betrouwbare partner in de gezondheidszorg.”

De ziekenfondsen en hun partners stellen nu alles in het werk om deze week te kunnen proefdraaien, zodat tegen de volgende fase van mogelijke versoepeling van de maatregelen, op maandag 11 mei, de contact tracing effectief van start kan gaan. Voor een deel kan een beroep worden gedaan op huidige ziekenfonds-medewerkers die tijdelijk kunnen schuiven met hun takenpakket, maar er zullen ook nieuwe medewerkers, specifiek voor deze opdracht aangeworven worden.

Luc Van Gorp: “Wij nemen onze verantwoordelijkheid op en verzetten vandaag hemel en aarde om deze opdracht tot een goed einde te brengen. Wij hopen dat we daarbij kunnen rekenen op de volle ondersteuning van alle burgers. Alleen samen zullen we deze crisis te boven komen.”

*In afwachting van de officiële bevestiging door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

Download het persbericht (.pdf)

Intermutualistisch perscontact

Dieter Herregodts
☎️ 0475 86 36 71