Invoering BelRAI LTCF in woonzorgcentra

De opmars van de BelRAI-screener in Vlaanderen als instrument voor het in kaart brengen van zorgnoden van kwetsbare personen gaat gestaag verder. Zo wordt vanaf 1 juni 2023 in de woonzorgcentra de BelRAI LTCF (Long Term Care Facilities) ingevoerd. De rusthuizen zullen aan de hand van dit instrument de zorgzwaarte van de bewoner moeten vaststellen…

Lees meer