Invoering BelRAI LTCF in woonzorgcentra

De opmars van de BelRAI-screener in Vlaanderen als instrument voor het in kaart brengen van zorgnoden van kwetsbare personen gaat gestaag verder. Zo wordt vanaf 1 juni 2023 in de woonzorgcentra de BelRAI LTCF (Long Term Care Facilities) ingevoerd.

De rusthuizen zullen aan de hand van dit instrument de zorgzwaarte van de bewoner moeten vaststellen en een multidisciplinaire zorgplanning moeten opmaken waarin de bewoner centraal staat. Bij nieuwe bewoners moet deze zorgzwaartemeting verplicht gebeuren in de 1ste maand van de opname. Deze
verplichting geldt in eerste instantie enkel voor nieuwe bewoners. Voor de inschaling van de huidige bewoners zal een overgangsperiode worden ingevoerd. Hiermee wordt het gebruik van BelRAI LTCF vanaf 1 juni dan ook een erkenningsvoorwaarde voor het woonzorgcentrum.

Dit nieuwe instrument biedt voordelen voor zowel de bewoners als de medewerkers van de rusthuizen. Er zal namelijk meer aandacht worden gevestigd op de kwaliteit van zorg voor de bewoner. Werken met BelRAI maakt de zorgbehoeften en -noden van een bewoner zichtbaar en duidelijk op een gestructureerde en gestandaardiseerde manier. Door gebruik te maken van BelRAI worden volgens de Vlaamse overheid tot 30 procent van de aandachtspunten belicht waarvan het multidisciplinaire zorgteam zich nog niet bewust was voor het gebruik ervan. BelRAI stimuleert namelijk een ruimere bespreking van de bewoners, met ook aandacht voor het cognitieve en sociale luik, in plaats van enkel focus op het lichamelijke.

Het zorgplan dat hieruit voortvloeit zal ook worden besproken en afgestemd met de bewoner zelf en eventueel de familie. Zo heeft de bewoner zelf inspraak en regie over zijn of haar zorgdoelen en de toegediende zorg. Ook de evolutie van het functioneren van de bewoner op verschillende levensdomeinen kan nauwgezet worden opgevolgd.

Voor de medewerkers zal BelRAI LTCF helpen om na te denken over wat goede en professionele zorg is en ondersteuning bieden bij het invoeren of versterken van best practices. Dit zal echter samenwerking vereisen tussen verschillende disciplines en dus ook daar het overleg (moeten) verbeteren. Momenteel worden bewoners in de woonzorgcentra nog ingeschaald met de Katz-schaal. Dat blijft voorlopig zo, ook na 1 juni. De basistegemoetkoming zorg wordt namelijk nog niet gelinkt aan de BelRAI LTCF. Hiervoor blijft de Katz-schaal dus nog even in gebruik.

Lieselotte Van Soom

Ook interessant

Memorandum 2024

De 12 werken van Solidaris Geen verkiezingen zonder memorandum. Solidaris wil dat gezondheidszorg goed en betaalbaar blijft voor iedereen. Daarom schuiven we…

Lees meer ...

Special Olympics 2023: een inclusievere samenleving dankzij sport

Een samenleving waar mensen met en zonder beperking samen leven, samen bewegen, samen lachen. Een inclusieve samenleving voor iedereen, zonder obstakels. Da’s…

Lees meer ...

Wanneer maken we van GMD eindelijk een kwaliteitsinstrument?

In het verleden leven is misschien geen ideale levenshouding, maar nu en dan eens teruggaan naar wat indertijd met de fanfare op…

Lees meer ...