Invoering BelRAI LTCF in woonzorgcentra

De opmars van de BelRAI-screener in Vlaanderen als instrument voor het in kaart brengen van zorgnoden van kwetsbare personen gaat gestaag verder. Zo wordt vanaf 1 juni 2023 in de woonzorgcentra de BelRAI LTCF (Long Term Care Facilities) ingevoerd. De rusthuizen zullen aan de hand van dit instrument de zorgzwaarte van de bewoner moeten vaststellen…

Lees meer

BelRAI: een gemeenschappelijke taal voor betere zorgplanning

BelRAI, hoorde je de term al waaien? Wat is die BelRAI nu juist? Waarvoor dient het of waarvoor kan het dienen? Resident Assessment Instrument Voor de fundamenten van de BelRAI moeten we terug naar eind de jaren 1980. Om de zorgbehoeften van ouderen in woonzorgcentra op een gestandaardiseerde en uniforme wijze in kaart te brengen…

Lees meer