E-attest

Sinds 2018 kan je als huisarts het getuigschrift voor verstrekte hulp via MyCareNet naar het ziekenfonds van je patiënt sturen. Het e-attest (of eAttest) is makkelijker en sneller voor je patiënten, maar biedt jou ook voordelen. ​​​Sinds 1 juli 2019 kunnen ook tandartsen gebruikmaken van het e-attest. Sinds 1 januari 2021 kan je als specialist ook een e-attest versturen.

Voordelen

Voordelen voor jou als zorgverlener

 • Afschaffing van het papieren getuigschrift.
 • Modernisering van de procedures door een beveiligde, elektronische uitwisseling.
 • Het e-attest is geïntegreerd in je softwarepakket, wat een vereenvoudigde en digitale boekhouding toelaat.
 • Voor huisartsen: de automatische versnelde verlenging van het eGMD kan, meteen uitgevoerd en betaald worden.

​Voordelen voor je patiënten

 • Patiënten hoeven hun getuigschriften niet meer aan het ziekenfonds te bezorgen.
 • Patiënten kunnen hun getuigschriften niet meer verliezen of vergeten binnen te brengen bij het ziekenfonds.
 • Het ziekenfonds betaalt sneller terug.

Hoe werkt het e-attest?

 1. Je software past het e-attest toe voor de geleverde prestatie(s).
 2. De patiënt betaalt jou het volledige honorarium voor de geleverde prestatie(s).
 3. Je stelt het elektronisch getuigschrift op en stuurt het naar het ziekenfonds van de patiënt. Let op: als huisarts moet je het e-attest op de datum van de prestatie versturen. Je kan dit niet achteraf doen. Als tandarts kan je bepaalde prestaties (orthodontie en prothesen) op een latere datum attesteren op voorwaarde dat minstens 1 prestatie op de datum van verzending wordt uitgevoerd en geattesteerd.
 4. Het ziekenfonds voert een reeks basiscontroles uit (bijvoorbeeld: ben je gemachtigd om het e-attest te gebruiken, is de nomenclatuurcode geldig, enzovoort). Er verstrijken slechts enkele seconden tussen de verzending van het e-attest en de ontvangst van het antwoord.
  • Zijn alle controles in orde? Dan krijg je een nummer van ontvangstbewijs. Je vermeldt dit unieke nummer, samen met het bedrag dat de patiënt betaalde, op het bewijsstuk dat je aan de patiënt meegeeft. Het is cruciaal dat je het ontvangstbewijs altijd meegeeft aan de patiënt. Met het unieke nummer kan de patiënt de verwerkingsstatus en de betaling van zijn e-attest opvolgen bij zijn ziekenfonds.
  • Wordt er een fout vastgesteld? Dan krijg je een antwoordbericht met een foutmelding. Corrigeer het e-attest en verstuur het opnieuw.
 5. Nadien voert het ziekenfonds nog enkele diepgaandere controles uit op het getuigschrift.
  • Zijn alle controles in orde? Dan aanvaardt het ziekenfonds het getuigschrift en stort het het terugbetalingsbedrag op het rekeningnummer van de patiënt.
  • Wordt er een fout vastgesteld? Dan krijgt de patiënt een brief. Hierin staat wat hij moet doen. Is hij niet in regel of is zijn rekeningnummer niet bekend, dan moet hij contact opnemen met zijn ziekenfonds. In sommige gevallen zal het ziekenfonds je vragen om bepaalde gegevens te corrigeren via het correctiedocument dat naar jou verzonden wordt samen met een begeleidende brief.​

​eFact of e-attest?

Als een patiënt op raadpleging komt, dan raadpleeg je als zorgverlener eerst zijn verzekerbaarheid. Via je softwarepakket krijg je informatie van het ziekenfonds waarbij de patiënt is aangesloten. Zo zie je of de patiënt al dan niet recht heeft op de derdebetalersregeling.

 • Als de derdebetalersregeling verplicht is, moet je factureren via eFact; je softwarepakket geeft dat zelf aan.
 • ​Wanneer de derdebetalersregeling mogelijk is, kan je kiezen tussen eFact en e-attest​.
 • In de andere gevallen activeert je softwarepakket het e-attest.

Gebruik je het e-attest, dan mag je geen papieren getuigschrift meer meegeven aan je patiënt. Je verstuurt het getuigschrift namelijk al elektronisch naar het ziekenfonds. Je mag de prestaties ook niet meer via eFact factureren voor patiënten die recht hebben op de derdebetalersregeling. Ook dat zou een dubbele facturatie zijn.

Voor huisartsen: eGMD

Via een e-attest kan je geen globaal medisch dossier (GMD) aanrekenen. Het eGMD is de elektronische oplossing voor het beheer van het GMD.

Verplicht?

Nee, als zorgverlener kies je vrijwillig voor dit systeem. Er wordt wel verwacht dat, zodra je overstapt naar het e-attest, je deze dienst ook maximaal gebruikt voor al je patiënten. Alleen in uitzonderlijke situaties kan je nog een papieren getuigschrift opstellen, bijvoorbeeld als je geen internetverbinding hebt.

​Wie kan het e-attest gebruiken?

 • Huisartsen, groepspraktijken en wachtdiensten
 • Huisartsen in opleiding (al dan niet in naam van de stagemeester)
 • Een derde, zoals een secretaresse (met een mandaat)
 • Tandartsen
 • Arts-specialisten

Later wordt het e-attest opengesteld voor andere zorgverleners.

Meer info

Download onze vaak gestelde vragen (FAQ) voor zorgverleners