1 mei-boodschap Paul Callewaert

De Dag van de Arbeid is zowel een feest als een strijd. Een feest voor wat verwezenlijkt werd, strijd voor wat nog verwezenlijkt zal worden. In zijn speech verwijst onze algemeen secretaris Paul Callewaert diverse pogingen om 1 mei te kapen met de nodige ironie naar de prullenmand.

“Volgens de would-be kapers is er teveel van het goede, is de kans op gezondheid, op geluk voor te veel gewone mensen te groot”, zegt hij. “Die arme miljonairs en miljardairs moeten zich tevreden stellen met bescheiden yachts, met auto’s die amper een paar honderdduizend euro kosten, met huizen van onder de tien miljoen (…) Er moet meer geld naar de grootverdieners, naar de rijke aandeelhouders, naar de multinationals.”

Oorzaken van levensmoeheid aanpakken

Het recente voorstel van CM-voorzitter Luc Van Gorp om het “leven terug te geven” vindt weinig bijval bij Solidaris. Wij pleiten wel degelijk voor een overheid die het zelfbeschikkingsrecht borgt en de mensen beschermt. Dat is voor Solidaris vanzelfsprekend. Maar we zijn er niet voor te vinden om budgettaire en organisatorische problemen via euthanasie of levensbeëindiging op te lossen.

“Een gezondheidsbeleid waar een ziekenfonds kan achter staan, moet erop gericht zijn levensmoeheid te bekampen door de oorzaken van deze levensmoeheid aan te pakken (…) Dat, beste vrienden is gezondheid- en welzijnsbeleid voor ouderen met zorgnoden. Dat zijn de oplossingen, de zorgen die wij willen bieden aan de generaties die gevochten, gestreden en gewerkt hebben voor de welvaart waar wij vandaag van genieten. Solidariteit met elkaar, solidariteit over de generaties heen, daar staan we voor en daar gaan we voor.”

Gezondheidsindustrie leeft boven haar stand

Het regent intussen besparingsvoorstellen. In zijn speech neemt algemeen secretaris Paul Callewaert de talrijke voorstellen om miljarden te besparen ten koste van de patiënt, op de korrel.

“Solidaris steunt ten volle het project van een betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg”, zegt hij. “Zoals iedereen zijn we ons bewust dat er efficiëntiewinsten te rapen vallen. Maar die situeren zich voornamelijk aan de aanbodzijde, bij de gezondheidsindustrie, en niet bij de patiënt. (…) Laat het duidelijk zijn: niet de patiënt maar de gezondheidsindustrie leeft boven haar stand!”

In dit verkiezingsjaar roept Paul Callewaert voorts op om op 9 juni een keuze te maken voor de gezondheidszorg en zo een dam op te werpen tegen afbraak van de gezondheidszorg

Lees hier de volledige speech als PDF

Perscontact

Katrien De Weirdt | Woordvoerster Solidaris
Roeland Byl | Stafmedeweker Pers

T 02 515 05 12 | G 0470 27 58 79 | E pers@solidaris.be