De psychologische impact van diabetes is groter dan gedacht

Mensen met diabetes nemen vaker antidepressiva. Dat bevestigt een data-analyse bij onze eigen leden. De bestaande terugbetalingsregeling psychologie en sportieve activiteiten kunnen helpen om de mentale gezondheid op peil te houden. Solidaris wil onderzoeken of een uitbreiding van het nieuwe zorgtraject diabetes met psychologische begeleiding wenselijk is.

De groep mensen met diabetes is de voorbije decennia fors gegroeid. Internationaal, maar ook in ons land. Solidaris nam zijn ledenbestand onder de loep met het oog op de groeiende groep mensen met voornamelijk diabetes type 2.

Aandacht voor psychologische impact

Diabetici nemen veel meer antidepressiva. Een groot deel van de mensen met diabetes heeft op het moment van de diagnose al ten minste één andere chronische aandoening. Bij 30 % van hen gaat het zelfs om drie of meer comorbiditeiten. Het vaakst zijn dat hart- en vaatziekten, maar ook depressie komt vaak voor.

Bij onze leden zien we dat diabeten veel vaker antidepressiva nemen dan leden zonder diabetes. Onder de 30 jaar is dat zelfs twee keer zo vaak, tussen 30 en 50 diept het verschil verder uit, daarna verkleint het weer.

Percentage leden dat antidepressiva neemt volgens leeftijd
(cijfers Solidaris, 2021)

Patiënten met diabetes en diabetesverenigingen signaleren ons ook dat ze een toegenomen mentale druk ervaren. “Op jongere leeftijd te horen krijgen dat je diabetes hebt, is voor velen een moeilijk te verwerken boodschap. Een deel van hun dromen lijkt weg te vallen en dat is best moeilijk te verwerken”, zegt algemeen secretaris Paul Callewaert.

Allicht is een samenspel van verschillende onderliggende mechanismen aan de orde. Zo eist het leven met een chronische aandoening meestal een psychologische tol. Een andere mogelijke verklaring is dat diabetes en depressie een aantal omgevings- en levensstijlfactoren delen, zoals socio-economische deprivatie, roken, slechte eetgewoonten en weinig lichaamsbeweging.

Mogelijke remedies

Op dit moment kunnen diabeten met een depressie al een beroep doen op de bestaande terugbetalingsregeling voor psychologische zorg. Sinds 2021 is er een nieuwe vergoeding voor hulp van een klinisch psycholoog of orthopedagoog. Al moet die wel een overeenkomst hebben met een netwerk voor geestelijke gezondheidszorg. De kosten worden grotendeels betaald door de wettelijke ziekteverzekering. Dankzij de derdebetalersregeling betaal je zelf slechts het remgeld van 11 euro.

Met een extra investering van 6,3 miljoen euro heeft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) onlangs het zorgtraject diabetes gemoderniseerd. Dat nieuwe traject zet meer in op vorming maakt een jaarlijks bezoek aan de tandarts en podologe gratis. Solidaris wil onderzoeken of het op termijn wenselijk dan wel noodzakelijk is om psychologische ondersteuning van diabetici ook in het zorgtraject op te nemen.

Voorts is de positieve impact van sport op het mentale welzijn bekend. Voor diabeten met een depressie is het zeker aan te raden om de Solidaris-beweegwijzer te consulteren. Onze Beweegwijzer helpt mensen met diabetes de sport te kiezen die het beste bij hen past en dus makkelijker vol te houden is.

Extra info

Lees het volledige persbericht (.pdf)

Lees de volledige studie

Meer info over de terugbetaling van psychologen

Perscontact

Katrien De Weirdt | Woordvoerster Solidaris
Roeland Byl | Stafmedewerker pers
T 02 515 05 12 | G 0470 27 58 79 | E pers@solidaris.be