Ouderbetrokkenheid bij gezinsopvang

​Marianne is al 25 jaar kinderbegeleider gezinsopvang bij de dienst voor onthaalouders van de socialistische mutualiteit. Ze hecht veel belang aan het welbevinden en de ontwikkeling van haar opvangkinderen. Daarnaast heeft ze goede contacten met de ouders en investeert ze in het opbouwen van een vertrouwensband met hen. Ouderbetrokkenheid betekent voor Marianne ouders zoveel mogelijk…

Lees meer