Tevredenheid en ontgoocheling over cijfers conventionering

Meer logopedisten, maar te weinig tandartsen aanvaarden tariefakkoord De eerste cijfers over de percentages van zorgverstrekkers die de tariefakkoorden van 2024 onderschrijven, zijn binnengelopen. Solidaris stelt tevreden vast dat het percentage stabiliseert bij de artsen. Bij de logopedisten is er sprake van enige verbetering, al blijkt die onvoldoende groot. Solidaris is vooral ontgoocheld dat de…

Lees meer

Wanneer maken we van GMD eindelijk een kwaliteitsinstrument?

In het verleden leven is misschien geen ideale levenshouding, maar nu en dan eens teruggaan naar wat indertijd met de fanfare op kop aangekondigd werd om dan heden ten dage na te gaan wat er van gekomen is, zeker als gisteren en vandaag de fanfaredirigent dezelfde is, kan tot interessante en confronterende vaststellingen leiden. In…

Lees meer

Zorgverleners willen andere index voor hun honoraria

Inflatie en indices in de gezondheidszorg

Heeft de huidige index afgedaan voor zorgverleners? De torenhoge inflatie laat zich ook voelen in ziekenhuizen en praktijken. Behalve energie en brandstof wordt ook personeel duurder. Terwijl de inkomsten niet verhoudingsgewijs stijgen en de kloof met de dag groter wordt. En dus rijzen er stemmen om een ander indexeringsmechanisme in te voeren in de gezondheidszorg.…

Lees meer