Webinars

Dankzij dit project moet er minder manueel gecodeerd worden, hebben adviserend-artsen meer tijd voor manueel te onderzoeken getuigschriften, gebeuren er bij de behandelend artsen minder manuele fouten, en lopen onze leden minder risico op een laattijdige aangifte.

Lees meer