Ouderen doen hun zeg over toekomstig coronabeleid

Het coronavirus stelde de ouderenzorg op scherp in 2020. De uitbraak van het virus heeft in België een zware tol geëist inzake mensenlevens. Maar ook de maatregelen die door de overheid zijn genomen hadden een grote impact op het leven van ouderen. De Studiedienst, Onderzoek & Ontwikkeling en Gezondheidsbevordering zetten een onderzoek op om de…

Lees meer

In e-Mut kunnen leden hun arbeidsongeschiktheid stap-voor-stap volgen

Om tegemoet te komen aan de veelvuldige vragen die leden stellen omtrent hun arbeidsongeschiktheid, is er een track-and-trace-module uitkeringen ontwikkeld in e-Mut. Vanaf ontvangst van het getuigschrift tot de uitbetaling van de uitkeringen aan het lid, geeft deze module real-time informatie over de stand van zaken van het dossier. Daarnaast wordt er op 5 momenten…

Lees meer

Uitkeringsprocessen digitaliseren verder: inlichtingenblad

De afgelopen jaren is sterk ingezet op back-officeprocessen om het berekenen van ziekte-uitkeringen te automatiseren. We vervingen papieren documenten door digitale gegevensstromen met werkgevers. Het elektronisch inlichtingenblad (ingevuld door de verzekerde) vormt een sluitstuk in deze automatisering. Het elektronisch inlichtingenblad (IB) is het startpunt voor het digitale loket uitkeringen. Zodra het lid zijn ziekte gemeld…

Lees meer

Rebelle en S-Plus werken aan gezondheidsgeletterdheid

Uit de grote gezondheidsenquête van 2018 bleek dat minstens 1 op de 3 Belgen het soms moeilijk heeft met het begrijpen van medische informatie. Dat wordt ook wel gezondheidsgeletterdheid genoemd: de mate waarin iemand info over gezondheid weet te vinden, kan interpreteren, en vervolgens kan toepassen op het eigen leven. Denk maar aan het voeren…

Lees meer

Dienst Gezondheidsbevordering professionaliseert webinars

Omwille van de social distancing en het vermijden van grote groepen werd in 2020 gekozen voor webinars als veilig alternatief voor een fysiek evenement zoals een lezing of infosessie. In 2021 bouwde de dienst Gezondheidsbevordering (GVO) de werbinarwerking uit tot een volwaardig aanvullend communicatiekanaal voor preventieboodschappen. Met een gevarieerd aanbod aan thema’s, deskundige expert-sprekers, professionalisering…

Lees meer

Onze bijdrage aan de vaccinatiecampagne

Een belangrijk middel in de strijd tegen het coronavirus is vaccinatie. Ons ziekenfonds stelde zich in 2021 op als betrouwbare partner in informeren en sensibiliseren over de vaccinatiecampagne, voor velen een gevoelig thema met veel zorgen en vragen. In maart 2021 werd er besloten om een aparte cel in het contactcenter voor leden op te…

Lees meer

Dossierbeheer B2B-pijlers Vlaamse sociale bescherming

Tot 2019 betaalde de zorgkas enkel zorgbudgetten uit, rechtstreeks aan de leden. Het dossierbeheer en uitbetaling hiervan gebeurt door de zorgkasantenne (regionale dienst) in het ziekenfonds waarbij het lid is aangesloten. Sinds 2019 beheert de zorgkas ook de financiering van mobiliteitshulpmiddelen, woonzorgcentra en sinds 2022 ook voor revalidatieziekenhuizen. Deze financiering werkt via derdebetalersregeling, dus via…

Lees meer