Vruchten plukken van 1 merknaam

Met 1 sterke naam, kregen we ook 1 sterk campagnebeleid. Werden in 2022 al onze ziekenfondsen Solidaris, dan maakte dat ons merk in 2023 sterker en bekender. We plukken de vruchten van onze overstap naar 1 merknaam. We lanceerden het afgelopen jaar diverse campagnes om nieuwe leden aan te trekken en bestaandeleden te behouden. Een…

Lees meer

Automatiseren van de ambtshalve inschrijving

Door het proces van ambtshalve inschrijvingen te automatiseren, kon Solidaris 7288 personen inschrijvenals titularis. Dat gebeurde zonder dat ze een aanvraag om inschrijving moesten ondertekenen of een ‘papieren bewijs van onderwerping aan de sociale zekerheid’ moesten binnenbrengen in een van onze kantoren. In het verleden bleven heel wat van die mensen zonder rechten omdat ze…

Lees meer

Focus op kankerscreening

Meten is weten. Dat geldt zeker ook voor het opsporen van kankers. Het Centrum voor Kankeropsporing(CVKO) botst ieder jaar op een groot aantal mensen die zich nooit laten screenen. Bij sommige bevolkingsonderzoeken is zelfs 1 op de 5 mensen uit de doelgroep een ‘nooit-screener’. Het Centrum voor Kankeropsporing (CVKO) ontwikkelt daarom met de ziekenfondsen acties…

Lees meer

Terug-naar-werktrajecten

We zetten het afgelopen jaar met onze multidisciplinaire teams van adviserende artsen, terug-naar-werk-coördinatoren (TNWC) en de collega’s van de medische administratie fors in op deterug-naar-werktrajecten voor onze arbeidsongeschikte leden. We helpen hen bij de re-integratie in het arbeidscircuit en naar duurzame werkhervatting. Op die manier streven we naar een optimale dienstverlening in het kader van…

Lees meer

Meer grip op dementie

Dementie kan iedereen overkomen. Rechtstreeks of onrechtstreeks. Vaak doorlopen mensen met dementie al een heel traject voor er eindelijk een precieze diagnose valt. En als de diagnose er is, dan brengt dit weer nieuwe informatie, noden en aandachtspunten met zich mee. Dat kan soms overweldigend zijn, zowel praktisch als emotioneel. Met Solidaris lanceerden we dit…

Lees meer

De Beweegwijzer

Wie diabetes type 2 heeft, weet dat een levensstijl met voldoende beweging voor een betere levenskwaliteit zorgt. Het is een manier om complicaties te verminderen en het helpt om diabetes beteronder controle te houden. Met onze Beweegwijzer creëerden we een instrument om mensen met diabetes te helpen de sport te vinden die bij hun mogelijkheden…

Lees meer

Intermutualistische studie over conventionering

De betaalbaarheid in de zorg staat of valt met de tariefakkoorden die worden afgesloten met zorgverstrekkers. Uiteraard vinden we dat het aantal artsen, tandartsen en logopedisten dat de tariefakkoorden aanvaardt, zo hoog mogelijk moet zijn. Door naar een arts te gaan die de officiële tarieven hanteert, de zogenaamde geconventioneerde artsen, vermijden patiënten dat ze ereloonsupplementen…

Lees meer

Symposium ‘Maakbare Schoonheid’

Met een symposium over maakbare schoonheid op 9 februari 2023 onderzocht Solidaris het grensgebied van schoonheid en medische noden. De aanleiding was een persartikel over esthetische ingrepen. Dat schilderde een toekomst waarin we allemaal vanaf ons dertigste aan de botox moeten. Voor Solidaris was dat een goede reden om een reeks fundamentele vragen over esthetische…

Lees meer

Hervorming penitentiaire zorg

Sinds 1 januari 2023 vergoeden we de zorg voor gedetineerden en geplaatste geïnterneerden. We integreren deze mensen zo in onze verplichte ziekteverzekering. Alle gedetineerden en geplaatste geïnterneerden worden aangesloten en verzekerd bij een ziekenfonds. De ziekenfondsen nemen hun zorg buiten de penitentiaire inrichting ten laste. In een eerste fase van de hervorming betalen we de…

Lees meer