De psychologische impact van diabetes is groter dan gedacht

Mensen met diabetes nemen vaker antidepressiva. Dat bevestigt een data-analyse bij onze eigen leden. De bestaande terugbetalingsregeling psychologie en sportieve activiteiten kunnen helpen om de mentale gezondheid op peil te houden. Solidaris wil onderzoeken of een uitbreiding van het nieuwe zorgtraject diabetes met psychologische begeleiding wenselijk is. De groep mensen met diabetes is de voorbije…

Lees meer

Profiel van leden met diabetes

Het aantal diabetespatiënten stijgt wereldwijd al jaren. Ook bij de leden van Solidaris: in 2014 werd 5,8% als diabetespatiënt geïdentificeerd. Mensen met diabetes nemen vaker antidepressiva. Dat bevestigt een data-analyse bij onze eigen leden. De bestaande terugbetalingsregeling psychologie en sportieve activiteiten kunnen helpen om de mentale gezondheid op peil te houden. Solidaris wil onderzoeken of…

Lees meer

Medicatiegebruik in woonzorgcentra in 2021: een longitudinale analyse

Een update van de studie uit 2013. Anders dan algemeen wordt aangenomen, zorgt een verhuis naar een woonzorgcentrum er juist voor dat senioren minder geneesmiddelen slikken. Dat blijkt uit de update van onze studie uit 2013: de trend naar rationeler geneesmiddelengebruik is nog uitgesprokener dan 10 jaar geleden. Lees de volledige studie (.pdf)

Lees meer

Opnieuw stijging van de ziekenhuiskosten voor de patiënt

Intermutualistisch persbericht De ziekenhuiskosten die de patiënt zelf moet betalen kunnen hoog oplopen en zijn vaak moeilijk te voorspellen, zowel voor ziekenhuisopnames als voor ambulante zorgen. Dat meldt het Intermutualistisch Agentschap (IMA) in het kader van de Ziekenhuisbarometer 2021 en twee studies rond ereloonsupplementen bij ambulante medische beeldvorming en radiotherapie. De financiële impact van ziekenhuiszorg…

Lees meer

20 jaar Intermutualistisch Agentschap

Intermutualistisch persbericht “Look back, (re)connect, (get) inspire(d)” Op 24 december 2022 was het twintig jaar geleden dat de Programmawet verscheenwaarmee het Intermutualistisch Agentschap of IMA werd opgericht. Het IMA viert ditjubileum op donderdag 30 maart in aanwezigheid van vele prominenten. Het IMA beheert een uitgebreide collectie gegevens over de gezondheidszorg die doorde ziekenfondsen worden verzameld.…

Lees meer

“Kwaliteit borstkankerzorg garanderen voor elke patiënt”

Jaarlijks worden in België ongeveer 10 500 borstkankers behandeld. Uit de resultaten van de KCE studie blijkt dat 1 op 4, ongeveer 2600 Belgische borstkankerpatiënten behandeld worden in niet-erkende borstklinieken. In 2007 benadrukte toenmalig minister van volksgezondheid Laurette Onkelinx zich baserend op een brede internationale wetenschappelijke consensus, dat de oprichting van borstklinieken, waar de nadruk…

Lees meer

De maximumfactuur bestaat 20 jaar

Bij de eeuwwisseling was het duidelijk dat een diepgaande hervorming nodig was. In 2002 zette minister van Sociale Zaken, Frank Vandenbroucke, zich aan de tekentafel en ontwierp de maximumfactuur. Hij startte niet van een wit blad papier maar verfijnde grondig zowel de toegang tot de franchisesystemen als de beschermingsgraad. 20 jaar sleutelen aan doelmatige sociale…

Lees meer

Intermutualistische persreactie op berichtgeving over Vlaams subsidieregister

Verschillende media berichten vandaag over de subsidies die de Vlaamse overheid verdeelt onder organisaties, verenigingen en lokale overheden en dit naar aanleiding van de eerste verjaardag van het Vlaams subsidieregister. Uiteraard heeft elke Vlaming recht te weten waar zijn belastinggeld voor gebruikt wordt, maar de manier waarop sommige kranten de feiten voorstellen, stuit de Vlaamse…

Lees meer

Solidaris vindt 1 miljard om te herinvesteren in de gezondheidszorg

… en bindt strijd aan tegen overwinsten op geneesmiddelen Solidaris komt op donderdag 26 januari 2023 naar buiten met de studie ‘Een rechtvaardige prijs voor geneesmiddelen’. Hiermee toont het ziekenfonds aan dat de sociale zekerheid jaarlijks een miljard euro kan besparen en herinvesteren als farmaceutische bedrijven een gerechtvaardigde prijs zouden vragen voor hun geneesmiddelen. Een…

Lees meer

Wat zouden de gevolgen zijn van een rechtvaardige prijs voor geneesmiddelen in België?

Solidaris komt op donderdag 26 januari 2023 naar buiten met de studie ‘Een rechtvaardige prijs voor geneesmiddelen’. Hiermee toont het ziekenfonds aan dat de sociale zekerheid jaarlijks een miljard euro kan besparen en herinvesteren als farmaceutische bedrijven een gerechtvaardigde prijs zouden vragen voor hun geneesmiddelen. Een besparing ten voordele van de toegankelijkheid van onze gezondheidszorg…

Lees meer